ออนซ์ : 1750.4$
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 883.01 EGP
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 772.63 EGP
กรัม หน่วย: ตัวเลข : 662.26 EGP

ราคาทองคำ

กำลังโหลด

อัตราทอง

หน่วยทอง อัตราทอง เปลี่ยนแปลง
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

กำลังโหลด
วันที่ กรัม หน่วย: ตัวเลข กรัม หน่วย: ตัวเลข กรัม หน่วย: ตัวเลข เปลี่ยนแปลง
27 Sep 2021 887.30 EGP 776.38 EGP 665.47 EGP +0.94%
26 Sep 2021 882.91 EGP 772.54 EGP 662.18 EGP +0.94%
25 Sep 2021 882.91 EGP 772.54 EGP 662.18 EGP +0.94%
24 Sep 2021 883.82 EGP 773.34 EGP 662.86 EGP +0.94%
23 Sep 2021 889.57 EGP 778.37 EGP 667.18 EGP +0.94%
22 Sep 2021 896.68 EGP 784.59 EGP 672.51 EGP +0.94%
21 Sep 2021 888.76 EGP 777.66 EGP 666.57 EGP +0.94%
20 Sep 2021 880.69 EGP 770.60 EGP 660.52 EGP +0.94%
19 Sep 2021 884.72 EGP 774.13 EGP 663.54 EGP +0.94%
18 Sep 2021 884.72 EGP 774.13 EGP 663.54 EGP +0.94%
17 Sep 2021 886.84 EGP 775.99 EGP 665.13 EGP +0.94%
16 Sep 2021 903.34 EGP 790.42 EGP 677.50 EGP +0.94%
15 Sep 2021 909.72 EGP 796.01 EGP 682.29 EGP +0.94%
14 Sep 2021 903.34 EGP 790.42 EGP 677.50 EGP +0.94%
13 Sep 2021 904.05 EGP 791.04 EGP 678.03 EGP -
20/06/2020 - 13/07/2020
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 809.42 EGP 971.3 EGP
หน่วย: ตัวเลข 772.63 EGP 896.25 EGP
หน่วย: ตัวเลข 662.26 EGP 768.22 EGP
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 809,424.95 EGP 970.8 EGP
หน่วย: ตัวเลข 772,632.91 EGP 895.52 EGP
หน่วย: ตัวเลข 662,256.78 EGP 767.92 EGP
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 9,440.97 EGP 10.8 EGP
หน่วย: ตัวเลข 9,011.84 EGP 10.44 EGP
หน่วย: ตัวเลข 7,724.43 EGP 8.12 EGP
หน่วยทอง อัตราทอง ฝีมือราคา
หน่วย: ตัวเลข 6,475.40 EGP 7.2 EGP
หน่วย: ตัวเลข 6,181.06 EGP 6.96 EGP
หน่วย: ตัวเลข 5,298.05 EGP 5.8 EGP
subscribe to get gold news and prices daily
สมัครรับข่าวสาร